بایگانی‌های آزمون مهارت آموزی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست برگزاری مجازی آزمون‌های پودمان دوم مهارت‌آموزان سری پنجم از مسئولین دانشگاه فرهنگیان 16 خرداد 1401

درخواست برگزاری مجازی آزمون‌های پودمان دوم مهارت‌آموزان سری پنجم از مسئولین دانشگاه فرهنگیان

عده‌ای از مهارت‌آموزان مرحله پنجم از سازمان مرکزی دانشگاه فرهنگیان خواسته‌اند تمام آزمون‌های پودمان دوم مهارت‌آموزان سری پنجم به صورت مجازی برگزار شود.