بایگانی‌های آسیابهای بادی ایران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
چرخِ آسیاب‌های بادی هزار ساله‌ی ایران در آستانه‌ی باز ایستادن! 12 دی 1399

چرخِ آسیاب‌های بادی هزار ساله‌ی ایران در آستانه‌ی باز ایستادن!

چرخ آسیابهای بادی نشتیفان خراسان در حال از حرکت باز ایستادن است