بایگانی‌های آشوب در آمریکا - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کنگره آمریکا انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد/طرفداران ترامپ کنگره را اشغال کردند/خشونتها در آمریکا ادامه دارد 18 دی 1399
خشونتها در آمریکا ادامه داردوطرفداران ترامپ کنگره را اشغال کردند

کنگره آمریکا انتخابات ریاست جمهوری را تایید کرد/طرفداران ترامپ کنگره را اشغال کردند/خشونتها در آمریکا ادامه دارد

ترامپ به هوادارانش گفت اتخابات را دزدیدند اما به خانه برگردید