بایگانی‌های آژانس انرژی اتمی، دیپلماسی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
توافق با آژانس و فرصت دوباره به دیپلماسی 25 شهریور 1400

توافق با آژانس و فرصت دوباره به دیپلماسی

توافق میان جمهوری اسلامی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با واکنشهای مثبتی از سوی کشور های مختلف جهان روبرو شده است و مقامات و دیپلماتهای کشورهای مختلف این توافق را فرصتی دوباره به دیپلماسی و ازسرگیری مذاکرات هسته‌ای دانسته اند.