بایگانی‌های آژانس پناهندگان سازمان ملل - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ویدیو/ افتتاح فاضلاب بندرعباس؛ حل معضل محیط زیستی خلیج‌فارس 13 بهمن 1402

آژانس پناهندگان سازمان ملل طی گزارشی وضعیت رسیدگی به پناهندگان کنگو وروهینگیا وسودان را مطلوب ندانست

آژانس پناهندگان در خصوص بودجه ووضعیت زندگی پناهندگان وبی تابعیتی های جهان اظهار نگرانی کرد