بایگانی‌های ابطال گواهی فوت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ابطال گواهی فوت ۹ خدمه سانچی 13 اسفند 1399

ابطال گواهی فوت ۹ خدمه سانچی

گزارشها حاکی از زنده بودن تعدادی از خدمه کشتی سانچی هستند