بایگانی‌های احزاب وتشکلها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اطلاعیه بازرسین جامعه زینب (س)پیرو مصاحبه اخیر دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب 14 خرداد 1402
هیات بازرسین جامعه زینب پاسخ داد:

اطلاعیه بازرسین جامعه زینب (س)پیرو مصاحبه اخیر دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب

جامعه زینب یک حزب سیاسی است که آن را بانوان اداره می کنند.اخیرا دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب مصاحبه ای درخصوص این تشکل صادر کرد که هیات بازرسین این تشکل با ارسال اطلاعیه ای به دفتر مرکزی پایگاه خبری پناه مردم نیوز پاسخی را در قالب اطلاعیه ارسال نمودند