بایگانی‌های اداره درآمد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بیست و چهارمین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ١۶باحضور جمعی از شهرداران نواحی تشکیل گردید 16 دی 1399

بیست و چهارمین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ١۶باحضور جمعی از شهرداران نواحی تشکیل گردید

بیست و چهارمین جلسه کمیته درآمد شهرداری منطقه ١۶ به منظورمشارکت و تاکید بر مسئولیت مدنی و بهبود نحوه وصول مبالغ درآمدی تشکیل شد.