بایگانی‌های ارامنه قره باغ - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
الهام علیف:ارامنه امنیتشان محترم است 20 آبان 1399

الهام علیف:ارامنه امنیتشان محترم است

ارامنه مطمئن باشند امنیتشان تامین می شود