بایگانی‌های ارز - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
به اسم کاهش نرخ ارز، به کام تصمیمات اشتباه! 18 بهمن 1400

به اسم کاهش نرخ ارز، به کام تصمیمات اشتباه!

یک تحلیلگر بازار سرمایه ضمن انتقاد از برخی تصمیماتی که درمورد این بازار اخذ شده است، گفت: کاهش قیمت ارز ناشی از اخباری که از توافق های سیاسی احتمالی به گوش میرسد به بازار آسیب نمیرساند، بلکه برخی تصمیمات باعث از بین رفتن اعتماد سهامداران این بازار شده است.

دولت میزبان خوبی برای سرمایه های مردم نبود 20 آبان 1399

دولت میزبان خوبی برای سرمایه های مردم نبود

دولت میزبان خوبی برای سرمایه هی مردم نبود