بایگانی‌های استاد - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
استاد دانشگاه اراک در جمع دانشمند شیمی برتر جهان قرار گرفت 24 آبان 1399

استاد دانشگاه اراک در جمع دانشمند شیمی برتر جهان قرار گرفت

بر مبنای آخرین نتایج اعلام شده از سوی پایگاه شاخص‌های اساسی علم (ESI)، نام دکتر خلیل فقیهی، استاد تمام گروه شیمی دانشگاه اراک در فهرست ۲ درصد شیمیدان‌های برجسته دنیا قرار گرفته است