بایگانی‌های استان لرستان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حضور رییس جمهور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد 19 آذر 1400

حضور رییس جمهور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد

رییس جمهور با حضور در بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد روز پرستار را به پرستاران و کادر درمان این بیمارستان تبریک گفت.