بایگانی‌های استرس - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
۹ حقیقت جالب و مهم از تاثیر رفتار انسان بر مغز 24 آبان 1399

۹ حقیقت جالب و مهم از تاثیر رفتار انسان بر مغز

رخی از عوامل مانند استرس، خواب مزمن، کمبود آب بدن و قند زیاد تاثیر بلند مدتی بر مغز انسان باقی می گذارند.