بایگانی‌های استقلال بانک مرکزی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سیستم كارنامه نهایی تكمیل ظرفیت آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش (مشاغل دبیری و هنرآموز) سال 1402 13 بهمن 1402

مجلس برای استقلال بانک مرکزی و مدیریت جریان پولی و بانکی چه اقدامی انجام داده است؟

مجلس شورای اسلامی گزارشی از فعالیت های خود ارائه کرد

مجلس به کلیات طرح استقلال بانک مرکزی و مدیریت واقعی جریان پولی و بانکی رای موافق داد. 29 اردیبهشت 1400

مجلس به کلیات طرح استقلال بانک مرکزی و مدیریت واقعی جریان پولی و بانکی رای موافق داد.

چراغ سبز مجلس به استقلال بانک مرکزی