بایگانی‌های اعتراضات کارگران نیشکر هفت تپه - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حقوق معوق کارگران هفت تپه با همکاری بانک‌ها پرداخت می‌شود 19 مهر 1400
موسوی:

حقوق معوق کارگران هفت تپه با همکاری بانک‌ها پرداخت می‌شود

سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی واگذاری هفت تپه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی را دومین گام بزرگ برای احیای این شرکت خواند و گفت که با همکاری بانک ها حقوق معوق کارگران پرداخت می شود.