بایگانی‌های اعتراض دانشجویان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست هزاران دانشجوی دانشگاه پیام نور برای رسیدگی به بی‌عدالاتی در نحوه آموزش 02 بهمن 1400

درخواست هزاران دانشجوی دانشگاه پیام نور برای رسیدگی به بی‌عدالاتی در نحوه آموزش

دانشجویان دانشگاه پیام نور نسبت به بی عدالتی آموزشی این دانشگاه اعتراض کردند وکمپینی در این خصوص به راه انداختند که در حال جمع آوری امضاست