بایگانی‌های اعزام قوای مسلح - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کدام یگان‌های نظامی ایران به مرزهای شمالغرب اعزام می‌شوند؟ 22 آبان 1399

کدام یگان‌های نظامی ایران به مرزهای شمالغرب اعزام می‌شوند؟

نیروهای ارتش وسپاه در حال آماده باش کامل در مرزهای شمالی هستند