بایگانی‌های افراطی ها - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
وزارت خارجه برای هر قدم خود، منتظر اعمال نظر افراطی‌ها نباشد 22 آبان 1399

وزارت خارجه برای هر قدم خود، منتظر اعمال نظر افراطی‌ها نباشد

دولت اجازه ندهد افراد بی‌شناسنامه کشور را به هم بریزند/ قوه قضائیه به موضوع تحرکات لمپن‌های سیاسی ورود کند