بایگانی‌های انتقال آب دریا به فلات مرکزی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
وزیر نیرو:انتقال آب دریا به فلات مرکزی در دست اقدام است 20 آبان 1399

وزیر نیرو:انتقال آب دریا به فلات مرکزی در دست اقدام است

انتقال آب دریا به فلات مرکزی