بایگانی‌های انجمن سراسرس روزنامه نگاران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حسن نمکدوست، رییس انجمن سراسری روزنامه‌نگاران شد 30 خرداد 1400

حسن نمکدوست، رییس انجمن سراسری روزنامه‌نگاران شد

در کنگره انجمن روزنگاران مسئولین انجمن سراسرس روزنامه نگاران انتخاب شدند