بایگانی‌های انجمن صنفی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
انتشاراسامی نامزدهای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران 26 اردیبهشت 1400

انتشاراسامی نامزدهای هیات مدیره و بازرسان انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهران

انجمن صنفی خبرنگاران اطلاعیه صادرکرد