بایگانی‌های انضباط شهری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سیدامیر فتاحیان مدیر شهربان:برقراری انضباط شهری راهپیمایی روز قدس با ۳۵۰ نیروی شهربان 10 اردیبهشت 1401

سیدامیر فتاحیان مدیر شهربان:برقراری انضباط شهری راهپیمایی روز قدس با ۳۵۰ نیروی شهربان

مدیرعامل شهربان شهربان شهرداری تهران از برقراری انضباط شهری راهپیمایی روز قدس در پایتخت با ۳۵۰ مأمور انضباط شهری خبر داد.