بایگانی‌های ایروان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان ایروان وباکو 20 آبان 1399

امضای تفاهم نامه پایان جنگ میان ایروان وباکو

باکو وایروان برای پایان دادن به جنگ در قره باغ تفاهم نامه همکاری امضا کردند