بایگانی‌های بازنشتگان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران  توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد. 26 دی 1399
بازنشستگان خوشحال باشند

بخشنامه سازمان تامین اجتماعی موضوع متناسب سازی حقوق مستمری بگیران توسط مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی ابلاغ شد.

حقوق بازنشستگا واز کارافتادگان همسان سازی می شود