بایگانی‌های بسیج خواهران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
24 بهمن 1399

ناحیه مقاومت بسیج ناحیه امیرالمومنین اردوی تفریحی برگزار نمود

اردوی یک روزه ی پینت بال توسط حوزه ۱۷۲ ناحیه مقاومت بسیج حضرت امیرالمومنین علی(ع) برای خواهران بسیجی برگزارشد