بایگانی‌های بسیج - صفحه 2 از 2 - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کمک گروه های جهادی سپاه ناحیه امیرالمومنین به مردم محروم کرمانشاه در سالگرد شهادت سردار سلیمانی 15 دی 1399

کمک گروه های جهادی سپاه ناحیه امیرالمومنین به مردم محروم کرمانشاه در سالگرد شهادت سردار سلیمانی

گروههای جهادی سپاه ناحیه امیر المونین تهران به کمک مردم محروم کرمانشاه شتافتند