بایگانی‌های بنی صدر درگذشت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ابوالحسن بنی صدر؛ رییس جمهور فراری وخائن درگذشت 19 مهر 1400
پژوهش پایگاه خبری پناه مردم نیوز در خصوص مرک بنی صدر

ابوالحسن بنی صدر؛ رییس جمهور فراری وخائن درگذشت

:بنی صدر رییس جمهور مخلوع ایران بعداز انقلاب اسلامی ایران بود که مرگ این جهره سیاسی که در تاریخ سیاسی ایران فعالیتهایی مخرب داشته که بررسی زندگینامه وفعالیتهای او بعد وقبل انقلاب اهمیت خاصی دارد.لذا در این خصوص به سراغ یگانه مرجع اختصاصی پژوهشی در خصوص تاریخ انقلاب یعنی مرکز اسناد انقلاب اسلامی می رویم وبه استخراج مطلب ازسایت این مرکز پرداختیم وهمچنین این موضوع را از زبان جواد منصوری مبارز انقلابی واز مسئولین با سابقه جمهوری اسلامی ونیز یادداشت پروفسوز سید حسن امین از اعضا جبهه ملی ایران که یکی از نزدیکان بنی صدر بوده واز نزدیک شاهد اعمال خیانت بار او بوده ،دنبال می کنیم