بایگانی‌های بهزیستی البرز - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
اجرای طرح رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز ویژه مددجویان بهزیستی بر اساس رعایت اصلاح الگوی مصرف در استان البرز 19 خرداد 1401

اجرای طرح رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز ویژه مددجویان بهزیستی بر اساس رعایت اصلاح الگوی مصرف در استان البرز

حسین امیری مدیر روابط عمومی بهزیستی استان البرز از رایگان شدن قبوض مددجویان تحت پوشش بهزیستی خبر داد