بایگانی‌های بیانیه ترامپ - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
| بیانیه رییس جمهور آمریکابعد از تایید انتخابات توسط کنگره آمریکا : انتقال قدرت با نظم انجام خواهد شد 18 دی 1399

| بیانیه رییس جمهور آمریکابعد از تایید انتخابات توسط کنگره آمریکا : انتقال قدرت با نظم انجام خواهد شد

ترامپ گفت با روند انتخابات مخالفم اما روند قدرت به آرامی شکل خواهدگرفت