بایگانی‌های بیانیه محکومیت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در محکومیت حادثه تروریستی کرمان 14 دی 1402
انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران بیانیه به شرح زیر صادر کرد

بیانیه انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در محکومیت عملیات تروریستی کرمان

انجمن روزنامه نگاران مسلمان شهر تهران در خصوص حادثه تروریستی کرمان بیانیه صادرکرد