بایگانی‌های بیمارستان امام خمینی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
طرح کلینیک سیارسلامت بیمارستان امام خمینی در خدمت مبتلایان خودمعرف به ایدز 04 تیر 1400

طرح کلینیک سیارسلامت بیمارستان امام خمینی در خدمت مبتلایان خودمعرف به ایدز

طرح کلینیک سیار سلامت بیمارستان امام خمینی به مبتلایان به ایدز خدمات پزشکی می دهد