بایگانی‌های تبرایی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
کنگره مجمع عمومی و فوق العاده دانشجویان و دانش اموختگان گلستان  بزودی برگزار می شود 03 آبان 1402
تبرایی در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

کنگره مجمع عمومی و فوق العاده دانشجویان و دانش اموختگان گلستان بزودی برگزار می شود

حزب مجمع دانشجویان ودانش آموختگان استان گلستان مجمع برگزار خواهد کرد

خانه احزاب ایران همایش با موضوع “نقش احزاب در انتخابات “برگزار می کند 21 تیر 1402
ریس کمیته اطلاع رسانی خانه احزاب در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

خانه احزاب ایران همایش با موضوع “نقش احزاب در انتخابات “برگزار می کند

خانه احزاب ایران در خصوص نقش احزاب در انتخابات بزودی ودر 22تیرماه همایشی اختصاصی با حضور سیاسیون ومسئولین سیاسی کشور برگزار می نماید

درخواست تجمع مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان گلستان برای حفظ محیط سبز میانکاله مازندران و گلستان 28 فروردین 1401

درخواست تجمع مجمع دانشجویان و دانش آموختگان استان گلستان برای حفظ محیط سبز میانکاله مازندران و گلستان

مجمع دانشجویان ودانش اموختگان استان گلستان در حمایت از تالاب ارزشمند میانکاله درخواست تجمع وبرگزاری راهپیمایی کرد