بایگانی‌های تحريم - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
منع دیپلماتیک رهبری 12 مهر 1400
پیام دستور اخیر درباره لوازم خانگی چیست؟

منع دیپلماتیک رهبری

موضوع منع واردات دو برند لوازم خانگی کره‌ای از سوی رهبر انقلاب اخیرا به محلی برای شیطنت برخی افراد و رسانه‌ها بدل شده است. منعی که تازگی ندارد اما با رسانه‌ای شدن دستور اخیر، عده‌ای به دنبال ایجاد حاشیه‌های جدید برای آن هستند.