بایگانی‌های تحقق مرجعیت علمی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
09 آذر 1402

ضرورت آسیب‌شناسی نقشه جامع علمی کشور و نظام سنجش و انگیزش اعضای هیئت علمی برای تحقق مرجعیت علمی

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفت: برای تحقق مرجعیت علمی باید نقشه جامع علمی کشور، سند چشم‌انداز بیست ساله و نظام سنجش و انگیزش اعضای هیئت علمی و محققان را مورد بررسی و واکاوی قرار دهیم.