بایگانی‌های تسهیلات ازدواج - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
پرداخت ۲ هزار فقره تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری 06 آبان 1402

پرداخت ۲ هزار فقره تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری

تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و وظیفه‌بگیران کشوری به تعداد ۲ هزار فقره به حساب بازنشستگان واجد شرایط واریز شد.