بایگانی‌های تصادف - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید 19 بهمن 1399

بی احتیاطی راننده کامیون حادثه آفرید

برخورد کامیون حامل بار با گاردریل باعث بر.ز ترافیک سنگین در خیابان بعثت شد

سرعت زیاد خودرو حادثه ساز شد 31 فروردین 1399

سرعت زیاد خودرو حادثه ساز شد

بنا به گزارش منابع این نشریه دیشب ودر ساعات پایانی مورخ ۳۰ فروردین سال جاری یک خودروی سواری که در خیابان بعثت سرعت زیادی داشت در اثر عدم مهارت در کنترل خودرو به موانع ترافیکی وگاردریل خیابان بعثت برخورد شدیدی داشته و واژگون می شود و این سانحه سبب بسته شدن خیابان بعثت تا مدتی […]