بایگانی‌های تقسیمات کشوری - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
وزیر کشور با تاسیس چندین دهیاری وشهرستان در برخی استانها موافقت کردند 05 خرداد 1401

وزیر کشور با تاسیس چندین دهیاری وشهرستان در برخی استانها موافقت کردند

وزیر کشور با تاسیس ۴۵ دهیاری در استان هرمزگان و نیز تاسیس شهرستان جویم در استان فارس وهمچنین تشکیل ۲۶ دهیاری در روستاهای استان بوشهر موافقت کرد