بایگانی‌های توسعه حمل و نقل و ترانزیت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
توسعه همکاری پیام و منطقه آزاد قشم در حوزه حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی 07 آذر 1402

توسعه همکاری پیام و منطقه آزاد قشم در حوزه حمل و نقل و ترانزیت بین‌المللی

توسعه حمل و نقل و ترانزیت در حوزه های داخلی و بین المللی در دستور کار همکاری متقابل بین منطقه ویژه اقتصادی و فرودگاه بین‌المللی پیام و سازمان منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم قرار گرفت