بایگانی‌های تکریم اهل بیت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با همکاری موسسه فرهنگی امامت و مهدویت برگزار می کند: 13 آبان 1402
خانم دکتر اسماعیلیان در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با همکاری موسسه فرهنگی امامت و مهدویت برگزار می کند:

معاونت فرهنگی_ دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق با همکاری موسسه فرهنگی امامت و مهدویت در راستای تکریم اهل بیت(ع)؛جشنواره شعر ملی مولود کعبه را با محوریت حضرت علی(ع) برگزار می کند