بایگانی‌های تیپ 216زرهی - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
قدردانی سردبیر پناه مردم نیوز از ارکان تیپ۲۱۶زرهی زنجان 23 خرداد 1401

قدردانی سردبیر پناه مردم نیوز از ارکان تیپ۲۱۶زرهی زنجان

مهندس مهدی کیان سردبیر پایگاه خبری پناه مردم نیوز از انضباط وحس مسئولیت پذیری واحد رهایی تیپ216زرهی ارتش قدردانی کرد