بایگانی‌های جامعه زینب - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
حزب جامعه زینب در خصوص جعل مهر این حزب از سوی عده ای در اصفهان اطلاعیه صادر کرد 10 اسفند 1402
دبیر کل جامعه زینب در گفتگو با پناه مردم نیوز مطرح کرد

حزب جامعه زینب در خصوص جعل مهر این حزب از سوی عده ای در اصفهان اطلاعیه صادر کرد

جامعه زینب در خصوص تخلف انتخاباتی صورت گرفته ونیز جعل مهر این حزب اطلاعیه صادر کرد

اطلاعیه بازرسین جامعه زینب (س)پیرو مصاحبه اخیر دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب 14 خرداد 1402
هیات بازرسین جامعه زینب پاسخ داد:

اطلاعیه بازرسین جامعه زینب (س)پیرو مصاحبه اخیر دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب

جامعه زینب یک حزب سیاسی است که آن را بانوان اداره می کنند.اخیرا دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب مصاحبه ای درخصوص این تشکل صادر کرد که هیات بازرسین این تشکل با ارسال اطلاعیه ای به دفتر مرکزی پایگاه خبری پناه مردم نیوز پاسخی را در قالب اطلاعیه ارسال نمودند