بایگانی‌های جانبازان دفاع مقدس - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
درخواست همسان‌سازی مزایای جانبازان زیر ۲۵ درصد با بالای ۲۵ درصد از کارگزاران نظام 22 خرداد 1401

درخواست همسان‌سازی مزایای جانبازان زیر ۲۵ درصد با بالای ۲۵ درصد از کارگزاران نظام

گروهی از جانبازان وایثارگران با راه اندازی کارزاری خواستار همسان سازی مزایای جانبازان بالای 25 درصد شدند