بایگانی‌های جرائم مدیران - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانون مدیران، شامل قوه قضاییه هم می‌شود 22 آبان 1399

دستورالعمل مقابله با ترک وظایف قانون مدیران، شامل قوه قضاییه هم می‌شود

قائم مقام پژوهشگاه قوه قضاییه گفت: دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران، ابلاغی رئیس قوه قضاییه، نه تنها برای دستگاه‌های اجرایی بلکه برای دستگاه قضایی نیز مدنظر قرار گرفته است