بایگانی‌های جنایت اسرائیل - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
نشریه پناه مردم لیست افرادواهداف ترورحاضر در توطئه های تروریستی موساد را در اختیار وزارت اطلاعات قرارداد 07 آذر 1399

نشریه پناه مردم لیست افرادواهداف ترورحاضر در توطئه های تروریستی موساد را در اختیار وزارت اطلاعات قرارداد

لیست اهداف تروریستی موساد در ایران افشاشد