بایگانی‌های حزب جمهوریت - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
بازرسان حزب جمهوریت برای مدت یک‌سال انتخاب و تغییرات اساسنامه تصویب شد 23 اسفند 1399
در دومین مجمع عمومی عادی و اولین کنگره فوق‌العاده حزب جمهوریت

بازرسان حزب جمهوریت برای مدت یک‌سال انتخاب و تغییرات اساسنامه تصویب شد

دومین مجمع عمومی عادی و اولین مجمع فوق‌العاده حزب جمهوریت ایران اسلامی، روز جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۳۹۹، ساعت ۱۴، به صورت حضوری و مجازی و پس از اخذ مجوز‌های قانونی برگزار و طی آن بازرسان اصلی و علی‌البدل انتخاب، اختیار رسیدگی به تخلفات اعضا به شورای مرکزی واگذار، تغییرات اساسنامه تصویب، گزارش دبیرکل، رییس ستاد کنگره و قطعنامه پایانی مجمع عمومی قرائت و تصویب شد

مجید نصیرپور دبیرکل حزب جمهوریت شد 13 اسفند 1399
اتخاب دبیرکل حزب جمهوریت پس از مدتها اختلاف

مجید نصیرپور دبیرکل حزب جمهوریت شد

دکتر مجیدنصیرپور به اتفاق آرا به عنوان دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی انتخاب شد.

دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده 13 اسفند 1399
جمهوریت از اعضای خود برای شرکت در مجمع عمومی

دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده

آگهی دعوت از اعضای حزب جمهوریت در سراسر کشور به مجمع عمومی عادی و فوق‌العاده با دعوت بازرسان حزب به استناد تبصره ۶ ماده ۱۰

جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی برگزار گردید. 19 بهمن 1399

جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی برگزار گردید.

جلسه شورای مرکزی حزب جمهوریت برگزار شد