بایگانی‌های حزب ندای ایرانیان - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
سعید نورمحمدی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان  :همه اصلاح طلبان از حضور هر گزینه اصلاح طلب که بتواند مجوز حضور در انتخابات را بگیرد استقبال می‌کنند 26 دی 1399
سعید نورمحمدی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ گفت

سعید نورمحمدی عضو شورای مرکزی حزب ندای ایرانیان :همه اصلاح طلبان از حضور هر گزینه اصلاح طلب که بتواند مجوز حضور در انتخابات را بگیرد استقبال می‌کنند

دولت‌های جوان چه دولت شهید رجایی و چه دولت جوانی که مقام معظم رهبری رئیس جمهور آن بودند دولت‌های موفق‌تر و پرانگیزه تری بودند

شورای شهر تهران از مردم در مورد عملکردش نظرخواهی کند 20 آبان 1399

شورای شهر تهران از مردم در مورد عملکردش نظرخواهی کند

سید هادی شفیعی: در مورد عملکرد شوراهای شهر به ویژه در مورد شورای شهر تهران باید به نظر مردم رجوع کرد؛ بهترن وقابل اعتماد ترین نظر ، نظر مردمی است . شورای شهر تهران که نمونه بارز یک شورای شهر اصلاح طلب در کشور است اگر واقعا برایش مهم است که چه کارنامه ای را در نظر مردم جلوه داده است باید یک نظر سنجی در سطح افکار عمومی جامعه برگزار نماید ؛ چند درصد مردم شهر تهران از روند حاکم بر شورای شهر و نحوه مدیریت خرد تا کلان آن و عملکرد شهردار منتخب شورا رضایت دارند؟آن چه که ما می بینیم آن است که جای موضوعات مهم شهری و موضوعات بادرجه بندی غیر ضروری در صحن شورا در موارد به نسبت زیادی عوض شده است…