بایگانی‌های حساسیت به واکسن - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
فوت ۶ نفر در جریان آزمایش بالینی واکسن فایزر 21 آذر 1399

فوت ۶ نفر در جریان آزمایش بالینی واکسن فایزر

طبق گزارش سازمان غذا و دارو آمریکا در جریان آزمایش بالینی واکسن فایزر و بیوان تک ۶ نفر فوت کرده اند که ۴ نفر از این افراد در گروه کنترل بوده اند و واکسن را دریافت نکرده بودند.