بایگانی‌های حمله تروریستی به مسجد شیعیان قندهار - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران به مردم قندهار 27 مهر 1400

ادامه ارسال کمک‌های بشردوستانه ایران به مردم قندهار

محموله ۲۵ تنی از کمک های بشردوستانه ایران به مردم قندهار ارسال شد.