بایگانی‌های خروپوف - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
مقایسه دو روش خاص جراحی برای درمان اختلالات خواب 18 شهریور 1398
در قالب طرحی پژوهشی بررسی شد

مقایسه دو روش خاص جراحی برای درمان اختلالات خواب

بیشترین شکایت بیماران از اختلالات خواب خروپف کردن است اما اختلالات دیگری همچون سردردهای صبحگاهی، خواب‌آلودگی روزانه، کاهش تمرکز و کارایی و اختلالات شخصیتی هم وجود دارد.