بایگانی‌های خسروهمایونفر - فصلنامه و پایگاه خبری پناه مردم نیوز
گفتگوی صمیمی ریاست شورای شهر آبسرد با اعضا هیات امنا موسسه خیریه فاطمیه پیرامون مشکلات میدانی موسسه 23 شهریور 1400

گفتگوی صمیمی ریاست شورای شهر آبسرد با اعضا هیات امنا موسسه خیریه فاطمیه پیرامون مشکلات میدانی موسسه

نشست صمیمانه ریاست محترم شورای شهر آبسرد نتایج پرباری برای شهرستان آبسرد در پی خواهدداشت